Dit is een voorbeeldreis. Duur van de reis, programma, soort hotels en restaurants, passen wij graag aan Uw wensen en budget aan.

Omschrijving ‘s Hertogenbosch

In het gewone taalgebruik wordt meestal Den Bosch gezegd, maar officieel is het 's-Hertogenbosch.
Dat betekent 'het bos van de hertog'. Die hertog was Hendrik I van Brabant. In 1185 verleende hij stadsrechten en de bijbehorende handelsprivileges.
Om vreemde legers en plunderaars buiten te houden, werden rond veel vroege steden muren gebouwd. Later verschenen er ook aarden wallen en bastions. In 's-Hertogenbosch zijn daar nog grote delen van terug te vinden. Niet voor niets is 's-Hertogenbosch aangesloten bij de Nederlandse Vestingsteden, een samenwerkingsverband van vestingsteden in Nederland, dat de cultuurhistorische rijkdom van deze steden promoot.
De oudste plek in het hart van 's-Hertogenbosch is de driehoekige markt. Rondom dit plein bevond zich de vroegste ommuring. Van hier verdedigden de Bosschenaren hun erfgoed, dat eeuwenlang gold als een vrijwel onneembare veste. Omdat de stad daarbij in een drassige omgeving lag, in het deltagebied van de riviertjes Aa en Dommel, verwierf zij de heroïsche bijnaam van 'onoverwinnelijke moerasdraak'.
 


Binnen de stadsmuren heeft 's-Hertogenbosch haar middeleeuwse structuur grotendeels behouden. De laatgotische Sint-Janskathedraal, het classicistische stadhuis en het oudste bakstenen huis De Moriaan herinneren aan lang vervlogen tijden. Net als de vele bochtige, verspringende straatjes met pakhuizen en koopmanswoningen.
Jheronimus Bosch werd geboren in 's-Hertogenbosch. Hij woonde en werkte er tot aan zijn dood in 1516. De stad houdt het verleden van deze beroemde schilder in ere. Aan de Markt treft u er zijn standbeeld, het geboortehuis én de plek waar Bosch later jarenlang met zijn vrouw - Aleit Goyarts van de Meervenne - woonde aan. Ongetwijfeld deed hij er voldoende inspiratie op voor elementen in zijn werk zoals de vaak figurerende 'Diest' (de Binnendieze). Bosch was geen ketter, maar een religieus kunstenaar die de uit zijn tijd belangrijke waarden als geloof, onzekerheid, angst, bijgeloof en domheid in zijn kunst vertolkte. Bosch was een gezworen broeder van de 'Illustere Lieve Vrouwe Broederschap'. Deze broederschap, opgericht in 1318, bestaat nog steeds en wijdt zich aan Mariale devotie en liefdadigheid. Veelal clerici en intellectuele elite, waaronder ook nu nog leden van het koninklijke huis, stonden en staan ingeschreven als leden van deze broederschap.Het Zwanenbroedershuis is van oudsher de plaats waar de broeders bijeen kwamen.middeleeuwse muziekboeken en een fragment uit het dodenboek waarin het overlijden en de uitvaart van Bosch in 1516 wordt beschreven, zijn onderdelen van de aanwezige collectie.
 Door de eeuwen heen sloeg 's-Hertogenbosch veel belegeringen af vanuit Holland en Gelderland, vanuit het hogere Noorden en vanuit het Spaansgezinde Zuiden. Sinds 1815 is 's-Hertogenbosch staatkundig en cultureel de hoofdstad van de provincie Noord-Brabant. 's-Hertogenbosch is in de loop der jaren flink gegroeid. De gemeente 's-Hertogenbosch bestaat naast de stad zelf uit Rosmalen, Bokhoven, Empel en Engelen. Momenteel bruist de stad volop, wat tot uitdrukking komt in vele nieuwe gebouwen, restauraties van oude panden en een veelzijdig uitgaansleven.Programma:

U vertrekt rond negen uur per luxe touringcar richting ‘s Hertogenbosch. Het programma start met koffie met gebak. Vervolgens gaat u per boot de Binnendieze op.
 
Ouder dan de meer dan 800-jarige stad zelf is de stadsrivier de Binnendieze. Op een karakteristieke open boot vaart u afwisselend in de open lucht, dan weer onder de bebouwing door.
 
Om 12.00 uur wordt u verwacht in het restaurant ‘de Raadskelder’, waar de lunch voor u klaar staat. Dit restaurant is gevestigd onder het stadhuis en dateert uit 1529.  Na deze maaltijd begint om 14.00 uur een rondleiding door de kathedraal ‘Sint Jan’. Tevens beklimt u onder begeleiding van een gids de 73 meter hoge toren. U bezoekt o.a. het carillon en een tentoonstelling over de geschiedenis van de toren.
 
Na al deze informatie, wat ook dorstig maakt, staat een bezoek aan de bierbrouwerij op het programma. Hier start u met een rondleiding, gevolgd door een proeverij.
 
Om 18.00 uur wordt u door de bus opgehaald en naar het Bourgondische restaurant ‘De Troubadour’ gebracht voor het diner. Volop eten en drinken terwijl de troubadour u vermaakt met zij luisterliedjes, grappen en feestliederen. In het intieme, bijna geheel met kaarsen verlichte, restaurant kunt u op een bijzondere en gezellige wijze uw uitstapje afsluiten.
 
Om 23.00 uur keert u per bus huiswaarts.
 
*** einde reis ***